DEKKERS

CALCULATIE & BOUWADVIES

Aannemers

Calculatie

Voor u als aannemer kunnen wij het hele calculatietraject uitvoeren.  Dus van het verzorgen van de offerteaanvragen bij onderaannemers tot en met het geheel compleet maken van de begroting voor aanbesteding. Naar gelang uw eigen wensen kunnen we ook delen van het traject uitvoeren.

Het aanvragen van  offertes verloopt bij ons volledig digitaal. De digitale projectdocumenten zijn door de betreffende onderaannemers en leveranciers middels een unieke inlogcode via onze website te downloaden. Hiermee bespaart u op repro- en verzendkosten. 

Aanvullende diensten na gunning

Na eventuele gunning van het project kunnen wij nog aanvullende werkzaamheden uitvoeren. Hierbij valt te denken aan het uitwerken van meer- en minderwerken. Maar ook ondersteuning in de werkvoorbereiding behoort tot de mogelijkheden.

 Bouwtechnische regelgeving

Wij hebben een ruime kennis en ervaring op het gebied van het Bouwbesluit.  Met name op het gebied van de (bouwkundige) brandveiligheidseisen zijn er in de uitvoering vaak vragen en onduidelijkheden. Het gevolg is dan dat er achteraf aanpassingen gedaan moeten worden  of dat er voorzieningen getroffen moeten worden die niet zijn begroot. Wij kunnen u hierover in een vroeg stadium adviseren zodat hier in de prijsvorming rekening mee kan worden gehouden. Ook tijdens het uitvoeringsproces geven wij advies zodat de zaken in 1 keer goed worden uitgevoerd.

PARTICULIEREN

Heeft u bouw- of verbouwplannen ? Wij kunnen u op meerdere manieren adviseren en ondersteuning bieden.

Vergelijkende offertes

Voor u als particulier kan het lastig zijn om de offertes van verschillende (onder)aannemers  met elkaar te vergelijken. Door onze specialistische kennis kunnen wij dit voor u verzorgen zodat u er zeker van bent dat u de zogenaamde ‘appels met appels’ vergelijkt.


Hypotheek offerte

Tegenwoordig vragen steeds meer hypotheekverstrekkers om een kostenspecificatie voor uw (ver)bouwkosten  alvorens een hypotheek te verstrekken. Wij maken voor u een gespecificeerde bouwkundige begroting. Hierbij maken wij gebruik van ons eigen up-to –date kostenbestand waardoor de begroting altijd marktconform is.

Technische beschrijving

Heeft u alleen een tekening met uw plannen ? Dan is het vaak lastig om vergelijkbare offertes te krijgen. Wij kunnen voor u een technische beschrijving verzorgen waardoor de verschillende aanbieders met hetzelfde uitgangspunt rekenen.    

Vergunning nodig of niet ?
Met de invoering van de WABO (Wet algemene bepaling omgevingsrecht) is de regelgeving voor vergunning vrije bouwwerken aanzienlijk versoepeld.  Voor een leek is deze regelgeving niet duidelijk. In veel gevallen is het bestemmingsplan van uw gemeente medebepalend om vast te stellen of een bouwwerk vergunning vrij is. Om er zeker van te zijn of voor uw plan een vergunning nodig is of niet zoeken wij dit voor u uit.

 

OPDRACHTGEVERS

Opdrachtgevers, ontwikkelaars, architecten

Wij kunnen u als opdrachtgevende partij op meerdere fronten ondersteuning bieden. Hieronder een opsomming van de mogelijkheden:

  • In de ontwerpfase u infomeren over te verwachte bouwkosten;
  • Het vergelijken of  screenen van offertes van (onder)aannemers;
  • Het verzorgen van een technische werkomschrijving die samen met uw tekeningen de aanbestedingsstukken vormt;
  • Tijdens het uitvoeringsproces bewaken van meer- en minderwerkzaamheden;
  • Advisering op het gebied van bouwtechnische regelgeving en (bouwkundige) brandveiligheidseisen.


Eventuele meerdere ondersteuning is uiteraard altijd bespreekbaar.

Bouwgerelateerde bedrijven

Voor verschillende bedrijven zoals stucadoors, tegelzetters, plafondbedrijven, wandenbouwers etc.  kunnen wij op  professionele wijze hoeveelheden uittrekken. Dit kan zowel tijdens de offerte-fase als tijdens de uitvoeringsfase.

Wanneer een installateur behalve het installatiewerk ook bouwkundige werkzaamheden moet offreren verzorgen wij de bouwkundige offerte. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de offerte voor een badkamerrenovatie.